Kućni red

OPĆE ODREDBE

Član 1
Ovim se kućnim redom utvrđuju međusobni odnosi, odnosno dužnosti i prava davaoca usluga (u daljnjem tekstu: iznajmljivač) i korisnika usluga (u daljnjem tekstu: gost).

PRAVA I DUŽNOSTI GOSTA

Član 2
Prava gosta:

Nesmetano koristiti sobu te sve uređaje i prostorije koje na osnovu ugovora i važećih propisa imaju pravo koristiti gosti.
Koristiti smještaj najkasnije do 10 sati zadnjeg dana za koji je platio smještaj
Sve eventualne pritužbe iz gornje točke najprije se u dobroj namjeri pokušavaju riješiti sa domaćinom. Ukoliko to ne donese rezultate, gost se može obratiti organu uprave, odnosno organizaciji navedenoj u cjeniku.

Član 3
Gostu nije dozvoljeno:

Unošenje lako zapaljivog ili eksplozivnog materijala i materija (stvari) s jakim i neprijatnim mirisom.
Uvođenje životinja ukoliko prethodno za to nije dobio suglasnost iznajmljivača.
Uporaba kuhala i glačala u sobi.
Remećenje mira u vremenu od 14:00-16:00sati i 23:00-07:00sati, te stvaranje prekomjerne buke uporabom radio-tranzistora, televizora ili drugih aparata, odnosno muzičkih instrumenata.

Član 4
Gost je dužan:

Pridržavati se kućnog reda i koristiti prostorije, inventar i instalacije pažnjom dobrog domaćina.
Odjaviti se prije odlaska i platiti uslugu odnosno pokazati potvrdu o plaćenoj usluzi.
Prijaviti sve usluge, a koje nisu uključene u cijenu sobe, kao npr. Uporaba kuhinje, glačanje, garažiranje automobila itd.

PRAVA  I DUŽNOSTI IZNAJMLJIVAČA

Član 5
Iznajmljivač ima pravo:

otkazati korištenje gostu koji svojim ponašanjem remeti red i mir.
Tražiti od gosta nadoknadu štete ako ovaj izgubi iznajmljivaču stvar, odnosno ako namjerno ili grubom nepažnjom prouzrokuje kvar na stvarima, instalacijama ili namještaju iznajmljivača.

Član 6
Iznajmljivač je dužan:

Osigurati red i mir i pružiti gostu svu potrebnu pomoć oko njegovog smještaja.
Tri dana zadržati praznu sobu za koju je unaprijed plaćena rezervacija, a gost nije došao na vrijeme.
Zadržati praznu sobu koju je gost platio za vrijeme privremenog prekida boravka.
Svakodnevno čistiti i spremati sobu i nusprostorije. Mijenjati posteljinu i ručnike iza svakog gosta, a u slučaju duljeg boravka gosta mijenjati posteljinu najmanje svih sedam dana a ručnike najmanje svaka tri dana.
Svakodnevno čistiti i spremati prilaze, stepeništa i okoliš zgrade.
Nađene odnosno zaboravljene stvari predati odnosno poslati gostu. Ako to ne bi bilo moguće dužan je čuvati ih najmanje jednu godinu, a dalje postupiti prema postojećim propisima.
Nadoknaditi štetu koja bi nastala ne pridržavanjem obaveza iz ovog kućnog reda, a koji je skrivio iznajmljivač ili ma koja druga osoba za koju je iznajmljivač odgovoran.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7
Tekst ovog kućnog reda mora biti izvješen na vidnom mjestu u kući – stanu iznajmljivača.